Naar inhoud

Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Milieubeleidsplanning is hét instrument bij uitstek om een integraal en duurzaam milieu- en natuurbeleid te realiseren. Het gemeentelijk milieubeleidsplan 2005 - 2009 wordt opgemaakt volgens het decreet algemeen milieubeleid en dit in navolging van het gewestelijk en provinciaal milieubeleidsplan.  Elk milieuthema geeft de actuele toestand, het beleidskader, de prioritaire beleidslijnen, de knelpunten en de mogelijke acties weer.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's