Naar inhoud

Huisstijl en logo: verklaring

logo edegem

Sinds de officiële voorstelling op 7 januari 2000 komt het gemeentebestuur van Edegem naar buiten met een vernieuwde huisstijl. Voor de creatie van de nieuwe huisstijl werd een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Met telefonische enquêtes werd gezocht naar de houding van de bevolking ten overstaan van hun gemeente. Begrippen die steeds terugkeerden waren zich 'groen' voelen, zich goed voelen in zijn buurt, geborgenheid, veiligheid, cocooning, fierheid, bewaren wat bestaat, nostalgie en dorpskern. Aan de hand hiervan werden verschillende profielen samengesteld. Ieder profiel kreeg zijn eigen reeks ontwerpen. Hieruit volgde de uitwerking van de definitieve huisstijl.

Symbool voor de veranderde aanpak is het logo. Eén teken, opgebouwd uit verschillende elementen met elk hun eigen betekenis.  

Leeuw
Staat enerzijds symbool voor de drang naar een vroeger welzijn, naar een sterke behoudensgezindheid en naar respect voor de oude symbolen. Door de horizontale lijnstructuur symboliseert het anderzijds ook de voortschrijdende dynamiek.

Schild
Symbool voor de geborgenheid en de eenheid die de gemeente biedt. Leeuw en schild samen staan symbool voor de eigenzinnige kracht en drang naar snelle vooruitgang met toch een reflex van behoudensgezindheid.

Zon
Verwijst naar de spotnaam ‘de Zonneblussers’, die ook gekoppeld werd aan de gebeurtenis in het Sint-Antoniuskerkje. Op een sympathieke manier wordt zo verleden aan heden gekoppeld. De zon bestaat uit twee delen en is verwerkt in het schild. Het ene ‘blust’ als het ware het andere.
De zon is niet allleen een mooie symboliek, maar differentieert het logo ook van andere huisstijlen.

De huisstijl van de gemeente vind je terug in alle correspondentie, op vlaggen en stickers, op formulieren, relatiegeschenken, signalisatie, ...

Bovendien kregen alle gemeentelijke diensten en organisaties hun eigen kleur.

Oranje: college van burgemeester en schepenen, gemeentelijke diensten, …
Turkoois: adviesraden en werkgroepen
Groen: onderwijs en vorming
Blauw: gemeentelijke vzw’s
Rood: brandweer


Het gemeentelijk logo werd bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd onder het nummer D0090407. Gebruik van het logo of de elementen van het logo kan enkel mits toestemming van het gemeentebestuur.  

Praktisch

Communicatiedienst

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 EdegemTel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's