Naar inhoud

Meldingsplicht legionella

Wat is legionella?


Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken.
De ziekteverschijnselen kunnen zich uiten van een flinke griep tot een ernstige longontsteking, eventueel zelfs met dodelijke afloop. Legionella verspreidt zicht in de lucht. Infectie gebeurt dus door inademing.
De ziekte is niet besmettelijk. Ook huisdieren kunnen niet besmet raken.
Het drinken van water vormt geen risico.

Wat is het legionellabesluit?

Dit besluit werd opgemaakt door de Vlaamse regering.
Hiermee wil de overheid de mensen beschermen tegen blootstelling en besmetting door Legionella in openbare plaatsen.

Voor welke locaties is dit besluit geldig?

1. Publiek toegankelijke plaatsen waar eens meer dan 10 personen per dag langskomen zoals:

-          ziekenhuizen;
-          bejaardentehuizen;
-          tentoonstellingsruimten;
-          winkels;
-          restaurants;
-          hotels;
-          sportcentra;
-          openluchtrecreatieve verblijven;
-          tentoonstellingsruimten;
-         

2. Plaatsen waar en activiteiten waarbij aërosolen in de lucht worden vrijgesteld:
-          douches;
-          whirlpools;
-          airco’s;
-          koeltorens;
-          plantenbeneveling;
-          fonteinen;
-         


Meldingsplicht

·         Nieuwe installaties:

-          melding aan de burgemeester;

-          opmaak beheersplan met:

à      beschrijving van de installatie;

à      risicoanalyse van het systeem en alle onderdelen;

à      preventieve maatregelen.

-          technische aanpassingen conform heb besluit en het beheersplan.

·         Overgangsregeling voor uitbaters van een bestaande installatie:

-          melding aan burgemeester vóór 10 januari 2004;

-          opmaak beheersplan voor 10 januari 2004 (de laag- en middelmatige risico-inrichtingen kregen uitstel tot 1 januari 2005);

-          technische aanpassingen voor 10 januari 2013.


Bij nieuwe installaties of bij aanpassingen moet de installateur een conformiteitattest afleveren.

Ook moet het beheersplan opgemaakt of bijgewerkt worden.

Je moet het beheersplan in ieder geval elke 5 jaar evalueren en eventueel bijsturen.

Afhandeling

Stuur je meldingsformulier naar het onderstaande adres:

Aan de heer burgemeester
Gemeentebestuur Edegem
Kontichstraat 19
2650 Edegem

Uw aanvraag wordt door ons geregistreerd.

Praktisch

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK