Naar inhoud

Ondernemingsloketten

Sinds 1 juli 2003 nemen ondernemingsloketten de taken van de griffies van de handelsrechtbanken i.v.m. het handelsregister over. Zij schrijven de ondernemingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in. In navolging van de griffies, controleren zij telkens vooraf of deze voldoen aan de voorwaarden tot uitoefening van de activiteit (machtigingen, toelatingen, licenties, enz..., afgeleverd door diverse administraties). Verder nemen zij de taken van de Kamers van Ambachten en Neringen over en verifiëren de bekwaamheden als ondernemer (basiskennis van het bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheden vastgelegd door de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap)

De loketten worden voortaan het eerste en voornaamste aanspreekpunt van de ondernemers bij het volbrengen van de formaliteiten.

De ondernemer kan zich inschrijven in elk gewenst erkend loket in een locatie naar keuze.

Opdrachten van een ondernemingsloket

  • startende ondernemers inschrijven in de Kruispuntbank
  • voor reeds gevestigde ondernemingen, het registreren van wijzigingen in economische activiteiten, het registreren van het openen van nieuwe vestigingen of van stopzetting.

Een aantal ondernemingsloketten bieden daar bovenop een aantal bijkomende diensten aan zoals:

  • nagaan of een starter aan alle voorwaarden voldoet
  • het geven van praktische informatie en advies aan startende ondernemingen

Praktisch

Lokale economie

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's