Naar inhoud

Kruispuntbank voor Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opslaat. Ze neemt de gegevens op van het rijksregister van rechtspersonen, van het handelsregister, van de btw, van de RSZ en wordt up to date gehouden door de bevoegde organisaties die er de gegevens invoeren.

Al deze bestaande gegevens uit de voornoemde bestanden bracht de Federale Overheidsdienst Economie in de databank Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ondernemingsnummer 

Handels- en ambachtsondernemingen krijgen na hun inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer dienen zij te vermelden op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van hen. Deze verplichting geldt ook voor e-mail, fax, kastickets, … maar niet op folders, affiches en advertenties.

Op gebouwen, marktkramen, gebruikt voor het uitbaten van een handels-of ambachtelijke activiteit, moet het ondernemingsnummer op een zichtbare plaats aangebracht zijn. Dit geldt ook voor de vervoermiddelen die hoofdzakelijk worden gebruikt in het kader van de uitoefening van een ambulante handel of, in het geval van werkgevers, in het kader van een activiteit van burgerlijke of utiliteitsbouw of een activiteit van reinigen van het interieur van gebouwen.

 

Praktisch

Lokale economie

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's