Naar inhoud

Algemene statistische gegevens

 

ALGEMENE GEGEVENS

Bevolking op 31 december 2013

21 249 inwoners

Totale oppervlakte

865 hectare

Kadastraal inkomen

14 713 644 euro

Gewestwegen

12 km

Gemeentewegen

5 buurtwegen van groot verkeer
47 verharde wegen

 

BELASTINGEN

Aanslagvoet huisvuilbelasting

geen

Aanslagvoet belasting op tewerkgesteld personeel

geen

Aanslagvoet belastingen op drijfkracht in EUR per KW

vanaf 41=25

Aanslagvoet onroerende voorheffing in opcentiemen

775

Waarde van één opcentiem onroerende voorheffing

4 371,49

Aanslagvoet personenbelasting in procent

7,2%

Waarde van één procent personenbelasting in EUR

974 981


Bekijk ook de gemeentelijke profielschets 2007 over Edegem samengesteld door de Vlaamse overheid!


Wetenswaardigheden
[Bron: Gemeenteprofiel 2006 POM]

Op 1 januari 2005 telde de gemeente Edegem 2 .866 inwoners. Edegem is een gemeente met een bevolkingspiramide met een eerder brede top en een smalle basis in vergelijking met het arrondissement. Duidelijk minder vertegenwoordigd zijn jonge gezinnen met ouders tussen 25 en 39 jaar en kinderen tussen 0 en 9 jaar.

Praktisch

College van burgemeester en schepenen

 

 

Openingstijden

 

 

Aanverwante thema's