Naar inhoud

Woordje van de voorzitter

Hans

Beste wijkbewoner 

VZW ’t Forum heeft nog altijd de wind in de zeilen. Steeds meer mensen vinden de weg naar ons ontmoetingscentrum. Een babbel, een drankje en een etentje aan democratische prijzen zijn daar altijd mogelijk. Deelnemen aan een activiteit of aansluiten bij een club die leeft in ’t Forum is niet moeilijk. Eén van onze doelstellingen is de eenzaamheid van sommige bewoners te doorbreken.

Ook het veiligheidsgevoel in de wijk verhogen is een vraag van vele bewoners. Daarom hebben wij onze medewerking toegezegd aan de vorming van een Buurt-Informatie-Netwerk of ook nog BIN genoemd. Mensen die de eerste vergadering in ’t Forum gemist hebben kunnen zich nog altijd kandidaat stellen om mee te werken. Het netwerk is nog maar in de startfase.

Anders-validen zijn ook trouwe bezoekers van ’t Forum. Wij onderhouden goede betrekkingen met Pegode, in de Grote Dries. Wie zich geroepen voelt om af en toe een bewoner van Pegode te vervoeren met de Renault Kango van Pegode mag dit melden aan Koen Renders in het gebouw in de Grote Dries.

Onze activiteitenkalender is goed gevuld. Een Halloweenwandeling met verhaal, Sinterklaasfeest, een thema-avond (Duitse avond, Amerikaanse avond) een natuurwandeling, een opruimactie in het park en het grote wijkfeest Meneerke van Buizegem zijn jaarlijks weerkerende activiteiten. De werkgroep programma zet hier altijd haar beste beentje voor. Wie hier aan wil meewerken, mag steeds een briefje met naam en adres achterlaten in ’t Forum of zich melden bij een van de leden van de werkgroep.

Minstens twee maal per jaar houden we een algemene vergadering, waar de leden uitleg krijgen over onze werking, de begroting controleren en goedkeuren, de bestuurders benoemen en alle vragen kunnen stellen die betrekking hebben op het leven in de wijk. Graag zouden wij hiervoor ook enkele nieuwe leden hebben. Iedere wijkbewoner kan zich kandidaat stellen per mail of brief naar onze secretaris, Myriam Sleeckx, Elsbos 7, 2650  Edegem, e-mail: atelier.fleurette@skynet.be.

Namens vzw ’t Forum

Hans Bernaerts

Voorzitter

Aanverwante thema's