Naar inhoud

Doelstelling

De vzw ‘t Forum heeft tot doel om de wijkwerking voor de wijk Buizegem concreet gestalte te geven. Zo wordt deze vzw belast met het beheer van het ontmoetingscentrum gelegen aan de Romeinse Put. Tevens wordt de vzw betrokken bij de organisatie van wijkfeesten, zoals het traditionele feest ‘Meneerke van Buizegem’ en alle andere wijkgebonden aangelegenheden.

De vzw is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de wijkbewoners en een afvaardiging van het gemeentebestuur. Alle wijkbewoners die de doelstellingen van de vzw onderschrijven, kunnen lid worden van de algemene vergadering van de vzw. De Raad van Beheer bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de wijkbewoners en voor de helft uit afgevaardigden van het gemeentebestuur.

Aanverwante thema's