Privacyverklaring gebruik ANPR-camera Collegewijk

Lokaal bestuur Edegem verwerkt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy volgens de AVG en de relevante federale en Vlaamse wetgeving.

Er worden beelden verzameld met een ANPR-camera op het kruispunt Jacob de Roorestraat,  Minervastraat, Ernest Staesstraat en Rogier Van der Weydenstraat in Edegem. Op de locatie wordt de camera aangegeven door waarschuwingsborden. De beelden worden aangevuld met voertuiggegevens uit de DIV en adresgegevens uit het Rijksregister, en gebruikt binnen de GAS-wetgeving om de overtreding van het C3 bord vast te stellen en te sanctioneren. Verder worden ook identificatie- en voertuiggegevens verwerkt bij de aanvraag en controle om toegang te verlenen aan vergunninghouders zoals bepaald in het gemeentelijk aanvullend reglement.

Dit heeft als doel de collegewijk te ontlasten van sluipverkeer, waardoor de veiligheid en leefbaarheid verhoogt tijdens de spits. De beelden worden enkel in het kader van deze doelstelling gebruikt.

Beelden worden maximaal 14 dagen bewaard, tenzij ze als bewijs dienen voor de vaststelling van een overtreding waarbij ze 5 jaar na afsluiten van het dossier bewaard worden. Na de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd. respectievelijk geanonimiseerd en enkel nog gebruikt voor statistieken. De persoonsgegevens die verwerkt worden met betrekking tot vergunningen worden 5 jaar bewaard nadat de vergunning vervallen is.

Volgens de camerawet kunnen de beelden worden overgedragen aan de Politie indien deze daar om verzoekt in het kader van haar wettelijke doeleinden. Verder worden beelden die betrekking hebben op overtredingen overgedragen aan onze sanctionerend ambtenaar IGEAN (bij wie u bezwaar kan indienen tegen de overtreding).

In het kader van privacy heeft u het recht de beelden te bekijken die op u van toepassing zijn. U kan uw rechten uitoefenen zoals beschreven in onze algemene privacyverklaring.