Parkeren in een blauwe zone

In Edegem is parkeren gratis. Er zijn echter plaatsen waar men slechts voor beperkte tijd mag parkeren. Dit werd ingevoerd hoofdzakelijk in het kader van de handelsfunctie van deze locaties. Parkeren in een blauwe zone is toegelaten voor een bepaalde duur. Het begin en einde van de blauwe zone is als volgt aangeduid met een verkeersbord.

Welke regels moet ik toepassen in een blauwe zone?

In een blauwe zone mag je niet langer dan twee uur parkeren. Deze tijdsduur geldt op elke werkdag, zaterdag inbegrepen, van 9 tot 18 uur. Je parkeerschijf moet duidelijk zichtbaar zijn en op je dashboard liggen. De aankomsttijd moet op het eerstvolgende streepje van je parkeerschijf aangeduid zijn. Dus als je bijvoorbeeld om 10.05 uur aankomt, dan moet je parkeerschijf 10.30 uur aangeven. Je kunt dan tot 12.30 uur parkeren.

Op welke locaties geldt het parkeren met beperkte tijd?

Centrum:

Er werd hier geen echte zone ingevoerd, maar de parkeerstroken waar een beperkte parkeertijd geldt worden afzonderlijk aangeduid.

  • Doelveldstraat van huisnummer 1 tot 17 en van huisnummer 30 tot aan het kruispunt met de Vrijwilligersstraat.  Voor bakkerij De Hert, huisnummer 7,  geldt een shop&go-zone van 10 meter waar maximum 30 minuten mag geparkeerd worden
  • Hovestraat tussen Strijdersstraat en Doelveldstraat aan de pare zijde
  • Hovestraat tussen Trooststraat en Lentelei aan de onpare zijde
  • Trooststraat aan de kant van de Basiliek
  • Parking Gemeenteplein

Er worden in dit gebied geen bijzondere voorwaarden opgelegd aan het gebruik van de schijf. De beperkte parkeertijd geldt bijgevolg van 9 tot 18 uur, uitgezonderd op zon- en feestdagen.

Drie Eikenstraat:

Aan de Renaat de Rudderlaan, ter hoogte de handelsfunctie geldt een beperkte parkeertijd aan de onpare zijde van huisnummer 359 tot 365 en aan de pare zijde van huisnummer 280 tot 278.

Hier mag men, net zoals in de Hazeschransstraat max. 30 min parkeren tussen 9 en 18 uur.

Hazeschansstraat:

In deze handelszone is ter hoogte huisnummer 32 een shop&go-zone van ongeveer 10 meter afgebakend, waar men maar maximum 30 minuten mag parkeren.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Telefonisch en op afspraak open

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.