Ouder van een kind in OLVE-basisschool? Vraag tijdig opnieuw je doorgangsvergunning Collegewijk aan

Gepubliceerd op vrijdag 17 juni 2022

Doorgangsvergunning aanvragen

Ouders met een kind in OLVE-basisschool kunnen per schooljaar een doorgangsvergunning voor de ANPR-camera in de Collegewijk aanvragen. Voor het schooljaar 2022-2023 moet je dus opnieuw een vergunning aanvragen via het digitaal loket. Vanaf 1 juli 2022 kan je een aanvraag indienen voor het schooljaar 2022-2023.

Ouders met een kind in OLVE secundair kunnen geen per schooljaar hernieuwbare doorgangsvergunning aanvragen, tenzij hun kind een tijdelijke of permanente mobiliteitsbeperking heeft. In geval van een tijdelijk mobiliteitsbeperking is de doorgangsvergunning beperkt tot de periode van immobiliteit. In geval van een permanente mobiliteitsbeperking moet de doorgangsvergunning per schooljaar eveneens worden hernieuwd. Bij de aanvraag voeg je in beide gevallen een officieel doktersattest of attest van de mutualiteit. 

Het aantal nummerplaten per gezin is beperkt tot twee. Per nummerplaat moet je een aanvraag indienen. Bij gescheiden ouders blijft het maximum aantal nummerplaten twee. Iedere ouder kan in dit geval dus een nummerplaat registeren. De nummerplaat van bijvoorbeeld 1 ouder en 1 grootouder registreren is toegelaten.

Na behandeling van je aanvraag door onze diensten, ontvang je de bevestigingsmail met daarin de goedkeuring/weigering van je aanvraag.

Volgende documenten voeg je toe aan je online aanvraag:

  • het kentekenbewijs (=inschrijvingsbewijs deel I en II), waarop de naam van de eigenaar van het voertuig en nummerplaat duidelijk vermeld staan. Een foto van de wagen is geen geldig bewijs.
    Wanneer het leasing- en/of bedrijfswagen betreft voeg je ook het leasingattest* toe.
  • Het volledig ingevuld én ondertekend attest van de school*.

*Modelformulieren downloadbaar op deze pagina.

De camera werkt op basis van nummerplaatherkenning. Een wijziging van nummerplaat moet je dus onmiddellijk via het digitaal loket aanvragen. Je kan de wijziging ook aanvragen via collegewijk@edegem.be. Voeg daarbij opnieuw de hierboven opgesomde verplichte documenten. 

Ondervind je problemen, dan kan je op afspraak langskomen in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 op deze momenten, telkens tussen 9 en 12.30 uur:

  • 10 augustus 2022
  • 31 augustus 2022
  • 7 september 2022

Een afspraak maak je via onze websiteof telefonisch via 03 289 26 50.