Opvolging PFOS-vervuiling

Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021
De voorbije weken kwam de vervuiling van gronden in onze provincie uitgebreid aan bod in de media. Het lokaal bestuur Edegem is net als andere gemeenten bezorgd over de mogelijke PFOS vervuiling in het grond- en oppervlaktewater, op de site van 3M in Zwijndrecht.

Op 19 juni ontvingen de provinciegouverneurs en burgemeesters een brief waarin hen wordt gevraagd mee te helpen aan het opstellen van een actuele lijst van locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreiniging met PFAS.

Zo wordt onder meer gekeken naar:

  • terreinen waar de brandweer in het verleden grote blusactiviteiten met fluorhoudend blusschuim heeft gehouden (oefenterreinen, sites waar een zware industriële brand heeft gewoed…)
  • sites van bedrijven waar PFAS in het productieproces werd gebruikt. Ook al is de kans op verontreiniging bij bedrijfsterreinen waar de stoffen alleen werden gebruikt veel kleiner, toch willen we ook hier duidelijkheid verschaffen of een PFOS- of PFAS-verontreiniging aanwezig is.

Een gedetailleerd onderzoek moet nagaan of op die terreinen PFAS gebruikt werden en op en rond welke terreinen vervolgens bodemonderzoeken nodig zijn.

Op de terreinen met de grootste kans op PFOS-verontreiniging worden binnen de maand de staalnames uitgevoerd, de analyse volgt zo snel mogelijk daarna.

Uitgebreide basislijst met sites

OVAM stelde alvast een uitgebreide basislijst met sites op waar een kans bestaat dat er vroeger of nu activiteiten worden of werden uitgeoefend waarbij mogelijk PFOS of PFAS werden of worden gebruikt.

Het is aan onze diensten om die lijst te verbeteren en te vervolledigen:

  • bedrijven schrappen waar geen specifieke activiteit met PFOS of PFAS werd uitgeoefend
  • bedrijven toevoegen waar dat wel het geval is. Zo ontstaat een up to date inventaris van alle sites waar mogelijk PFOS of PFAS werd gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen

Op dit moment gelden in onze gemeente geen specifieke maatregelen rond het eten van eieren of groenten en fruit uit eigen tuin. Mocht hier iets aan veranderen, dan brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Meer informatie? Op deze website werd alles gebundeld: https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling of https://www.zorg-en-gezondheid.be/nieuws