Openbare verlichting in Edegem gaat uit, maar niet overal

Gepubliceerd op donderdag 9 maart 2023
Edegem is al een viertal jaren bezig met de omschakeling van de klassieke openbare verlichting naar led-straatverlichting. Binnenkort doven we daarnaast de straatverlichting van zondagavond tot en met donderdagnacht tussen 23 uur ‘s nachts en 5 uur ’s ochtends.

We doen dat om energiekosten te besparen en omwille van onze ambities uit het Burgemeestersconvenant.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor energieschaarste en sterk gestegen energieprijzen. Om een energietekort de komende winter te vermijden, wordt aan alle burgers en overheden in Europa gevraagd om hun energieverbruik op korte termijn aanzienlijk te beperken. Met de ondertekening van het 'Burgemeestersconvenant 2030' engageren we ons bovendien om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen.

De openbare verlichting is een belangrijke energieverbruiker die we mee moeten evalueren om die doelstellingen te realiseren. Fluvius beschikt over standaarddoofprogramma’s die op maat lokaal kunnen worden geactiveerd. Daarbij kies je ervoor om bepaalde zones en wegen de hele nacht te verlichten, terwijl andere plaatsen op vooraf bepaalde tijdstippen worden gedoofd. Uitzonderingen zijn mogelijk tijdens het weekend.

Op vrijdag- en zaterdagnacht blijven de huidige brandregimes van kracht, maar op de andere dagen doven we de straatverlichting tussen 23 en 5 uur in heel Edegem met een aantal belangrijke uitzonderingen:

  • Op de gewestwegen N1 en  N171, eigendom van AWV, blijft de verlichting om veiligheidsredenen branden.
  • De gewestweg N173 (Prins Boudewijnlaan) heeft Edegem volledig uitgerust met led-verlichting. Ook op deze invalsweg blijft het huidige brandregime ongewijzigd, net als op de lokale wegen type I en type IIA: Doornstraat, Drie Eikenstraat, Strijdersstraat, Hovestraat, Kontichstraat, Trooststraat, Lourdeslaan, Oude Godsstraat en Molenlei (Molenstraat).

Het zijn gebiedsontsluitingswegen waarvan het brandregime in het mobiliteitsplan vast ligt. Tot slot blijft ook telkens één openbare verlichtingspaal branden ter hoogte van kruispunten en zebrapaden in functie van de zichtbaarheid.

De kostprijs voor de omschakeling bedraagt zo’n 48 000 euro. Jaarlijks besparen we met de ingreep ongeveer 125 000 kWh goed voor  43 750 euro in het eerste jaar (aan 0,35 euro/kWh, onderhevig aan prijsschommelingen). Die besparing daalt naarmate de verledding toeneemt maar betaalt zich dus binnen de twee jaar terug. Daarnaast besparen we ook op CO2-uitstoot en lichtpollutie.

Uit onderzoek van de politiezones blijkt dat er geen rechtstreeks aantoonbaar verband is tussen het niveau van de openbare verlichting en criminaliteit. Onderzoek toont bovendien aan dat automobilisten op donkere wegen trager rijden en tegenliggers sneller in het oog springen.

De komende maanden zal Fluvius stapsgewijs starten met het doven van de openbare verlichting. Iedere verlichtingspaal moet daarvoor apart worden omgeschakeld en dat vraagt tijd. De concrete planning zal aan de Edegemnaars worden gecommuniceerd zodra die duidelijk is.