Openbare onderzoeken: ruimtelijke ordening & milieu

Ga naar het Inzageloket    Maak een afspraak in het gemeentehuis

Vanaf 22 mei 2023 kan je als burger volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken via het Inzageloket. 

Het Inzageloket vervangt het publiek loket, waarbij je voor het raadplegen van het gehele dossier nog altijd naar het gemeentehuis moet gaan. Je kan deze nog steeds inkijken in het gemeentehuis, maar enkel tijdens de openingsuren via afspraak.