Openbaar onderzoeken: ruimtelijke ordening & milieu

Maak een afspraak

Als burger kan je tijdens het openbare onderzoek een specifiek dossier, project, … komen inkijken. Een openbaar onderzoek wordt gehouden om de bevolking in te lichten en na te gaan of er mensen bezwaren hebben. Om het dossier in te kijken, moet je een afspraak maken.