Bekendmaking openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023-2030

Het openbaar onderzoek zal lopen vanaf 1 juni tot en met 31 juli 2022.

De documenten en een samenvattende brochure is te raadplegen via ovam.vlaanderen.be/lokaal-materialenplan-2023-2030.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan of op de plan-MER schriftelijk overmaken aan de OVAM, bij voorkeur via mail naar plan@ovam.be , anders per brief naar OVAM, Ontwerp Lokaal Materialenplan, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.