Ontwikkeling site Beerschot

Startdatum: 09-05-2022

Het binnengebied van de voormalige tennisclub Beerschot, Hovestraat 71 ligt er al vele jaren verlaten bij. De privé-eigenaar wenst dit gebied op de markt te brengen. Naar aanleiding hiervan legde het openbaar bestuur een aantal principes vast waaraan een toekomstig project op deze site moet voldoen. Een projectontwikkelaar maakte een voorstel over aan het lokaal bestuur. Het voorstel werd -samen met de juridische context en onze randvoorwaarden rond ruimtelijke kwaliteit- op 9 mei 2022 aan de buurt toegelicht. 

Op 16 mei 2022 besprak het college het wenselijke vervolgtraject. Er werd gekozen om de buurt via een online platform de mogelijkheid te geven om alsnog te reageren, in aanvulling op de bijeenkomst van 9 mei. Online reageren kon tot 30 juni 2022.

Het bestuur verwerkte de input overheen de zomer en nam hierover een standpunt in op 19 september 2022.

De initiële ruimtelijk-functionele randvoorwaarden werden aangescherpt op basis van de input van de buurt. De ontwikkelaar wordt bijkomend gevraagd om verdere dialoog te voeren met de buurt, met het oog op een gedragen projectinvulling voor de site.

Intussen diende de ontwikkelaar een aanvraag in tot het bekomen van een omgevingsvergunning, dit voor volgende stedenbouwkundige handelingen:

  • het slopen van het voormalige tennisclubgebouw, openluchtzwembad, de tennisvelden, wandelpaden, het poortgebouw en oprijlaan;
  • het vellen van 32 bomen en het heraanplanten van 6 nieuwe bomen;
  • het bouwen van 3 meergezinswoningen met in totaal 47 appartementen en een ondergrondse parking, één eengezinswoning in de Zomerlei, drie eengezinswoningen in de Lentelei;
  • het aanleggen van een brandweerweg, toegangsweg tot de ondergrondse parking, voet- en fietswegen en buitenverharding;
  • het opmerkelijk wijzigen van het reliëf voor de aanleg van wadi's en verhoogde zone tussen twee bouwblokken;
  • het aanleggen van een ondergrondse afvalsorteerstraat.

Het openbaar onderzoek loopt van 14 april 2023 tot en met 13 mei 2023. Het dossier is beschikbaar ter inzage via het omgevingsloket.
Niet alle documenten van het aanvraagdossier worden getoond in het publieke omgevingsloket. De plannen van het dossier liggen steeds ter inzage in het gemeentehuis tijdens het openbaar onderzoek. Voor inzage in het dossier maakt u een online afspraak of telefonisch op het nummer 03 289 26 50 of aan ons onthaal tijdens de openingsuren.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van 14 april 2023 tot en met 13 mei 2023 worden ingediend:

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: bezwaar/OMV_2022168402

Na beslissing wordt deze bekend gemaakt op de gemeentelijke website en met een gele affiche op de plaatsen waar het domein grenst aan de openbare weg.

Extra info

Wijk
Centrum
Status
Projecten in onderzoek
Laatste wijziging op vrijdag 28 april 2023 - 13.45 uur