Ontwikkeling site Beerschot

Startdatum: 09-05-2022

Het binnengebied van de voormalige tennisclub Beerschot, Hovestraat 71 ligt er al vele jaren verlaten bij. De privé-eigenaar wenst dit gebied op de markt te brengen. Naar aanleiding hiervan legde het openbaar bestuur een aantal principes vast waaraan een toekomstig project op deze site moet voldoen. Een projectontwikkelaar maakte een voorstel over aan het lokaal bestuur. Het voorstel werd -samen met de juridische context en onze randvoorwaarden rond ruimtelijke kwaliteit- op 9 mei 2022 aan de buurt toegelicht. 

Op 16 mei 2022 besprak het college het wenselijke vervolgtraject. Er werd gekozen om de buurt via een online platform de mogelijkheid te geven om alsnog te reageren, in aanvulling op de bijeenkomst van 9 mei. Online reageren kon tot 30 juni 2022.

Het bestuur verwerkte de input overheen de zomer en nam hierover een standpunt in op 19 september 2022.

De initiële ruimtelijk-functionele randvoorwaarden werden aangescherpt op basis van de input van de buurt. De ontwikkelaar wordt bijkomend gevraagd om verdere dialoog te voeren met de buurt, met het oog op een gedragen projectinvulling voor de site.

Extra info

Wijk
Centrum
Status
Projecten in onderzoek
Laatste wijziging op maandag 26 september 2022 - 15.32 uur