Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Recht op een sociaal-pedagogische toelage? Doe je aanvraag

sociaal-pedagogische toelage

Als je een kind met een handicap van minstens 66% hebt, dan heb je recht op een gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage.  Die bedraagt 125 euro als het kind naar school of een instelling gaat en 220 euro als het kind thuis blijft en daar wordt verzorgd. Bezorg ons je aanvraag per post of via het onthaal.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart van het kind
  • het attest van verminderde zelfredzaamheid van minstens 4 punten (66%) van de FOD Sociale Zekerheid.

Waar aanvragen?

De bewijsstukken mogen per post verstuurd worden of afgegeven worden aan het onthaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1.

Wanneer?

Op het ogenblik van de aanvraag mag het niet ouder dan 21 jaar zijn.

Voor wie?

Alle Edegemse inwoners die thuis een mentaal of fysisch gehandicapt kind van ten minste 66% verzorgen en opvoeden.

Wat ontvang je?

Je krijgt het bedrag van 125 of 220 euro op je rekening gestort.

Extra informatie

Eens je deze toelage aangevraagd hebt, krijg je het volgende jaar de aanvraagformulieren automatisch toegestuurd.

Datum van het bericht: donderdag 01 oktober 2020