Naar inhoud
 • RSS
Nieuwsoverzicht

Captatieverbod - politiebesluit Gouverneur Antwerpen

Groot Schijn

Het politiebesluit van de gouverneur van 16 juli 2020 betreffende het verbod op captatie uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden wordt opgeheven:

 • Groot Schijn (gedeeltelijk)
 • Maasbekken
 • Netebekken (uitgezonderd segmenten Aa (1ste categorie), Molenbeek/Bollaak (1ste categorie) en Grote Nete (1ste categorie)
 • Vrouwvliet
 • Grote Struisbeek (uitgezonderd segment Grote Struisbeek (1ste categorie)

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de volgende stroomgebieden:

 • Maas;
 • Benedenschelde (gedeeltelijk);
 • Nete;
 • Antitankgracht;
 • Dijle-Zenne

Uitzonderingen hierop zijn:

 • het capteren door de hulpdiensten wanneer en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de civiele veiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid;
 • het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het captatieverbod gaat in op 13 augustus 2020 en wordt opgeheven bij politiebesluit.

Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro1, of met één van deze straffen alleen.


1Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten.

Een captatieverbod voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Datum van het bericht: donderdag 13 augustus 2020