Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Samen tegen corona: respecteer dit lijstje strenge maatregelen

Corona - Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

De Nationale Veiligheidsraad en de Antwerpse provinciale crisiscel hebben strenge maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dijken. De nieuwe richtlijnen gaan in vanaf woensdag 29 juli en gelden tot eind augustus. Omdat we deel uitmaken van de provincie Antwerpen gelden voor onze gemeente strengere regels dan in andere provincies. Die richten zich vooral op het sociale leven en het beperken van het aantal sociale contacten.

We hebben de maatregelen die gelden in onze gemeente gebundeld in onderstaand overzicht. Sommige werden afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad, andere door de crisiscel van provincie Antwerpen. 
 
Gedetailleerde informatie kan je terugvinden in de Politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 die je terugvindt op https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/maatregelen-provincie-antwerpen.html

We roepen op om deze regels strikt te volgen. Des te sneller krijgen we samen de curve naar beneden.

Sociale bubbel beperkt tot maximum 5 vaste contacten per gezin (Nationale Veiligheidsraad)

Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag 29 juli worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.

 

Avondklok tussen 23.30 en 6 uur (provincie Antwerpen)

Het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 uur en 06.00 uur. Iedereen moet thuis
zijn tussen 23.30 uur en 06.00 uur, tenzij voor essentiële, niet-uitstelbare
verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis, …). Inrichtingen die behoren tot de
horecasector sluiten om 23 uur.

Horeca sluit om 23 uur en individuele registratie verplicht (provincie Antwerpen)

Alle horecazaken – cafés en restaurants – sluiten de deuren om 23 uur. Horecabezoekers zorgen ervoor dat ze vóór 23.30 uur thuis zijn.

In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden.

In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.

Alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten (provincie Antwerpen)

Over evenementen die de gemeente zelf organiseert in de periode na augustus volgt later meer info.

Mond-neusmasker verplicht in elke openbare ruimte (provincie Antwerpen)

In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.

Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).

Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten.  Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.

Waarom geldt er ook een mondmaskerplicht wanneer je zo goed als alleen op straat bent en niet alleen in drukke buurten?
 
Net door één algemene regel in te voeren vermijden we interpretaties rond het woord ‘drukte’. Sommige mensen vinden het druk wanneer er tien mensen rondlopen op het openbaar domein. Anderen pas wanneer er vijftig mensen zijn. Door overal mondmaskers te verplichten is het voor iedereen duidelijk en is er geen verdere verwarring mogelijk. Dus: draag een mondmasker, respecteer de sociale afstand en was regelmatig je handen. Neem je verantwoordelijkheid en zorg zo voor jezelf en voor je naasten.

 

Familiebijeenkomsten, samenscholingen, recepties, uitstappen (Nationale Veiligheidsraad)

Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.

Zomerkampen, georganiseerde jeugdactiviteiten en speelpleinwerking vallen niet onder deze voorwaarden, omdat hier strenge protocollen aan zijn gekoppeld.

Je mag ook nog op uitstap in de provincie Antwerpen, al stel je uitstapjes die niet nodig zijn beter uit. Wanneer je toch komt, respecteer dan zeker alle maatregelen. Draag een mondmasker en hou afstand.

Winkel alleen en maximum 30 minuten (Nationale Veiligheidsraad)

Vanaf woensdag 29 juli gebeurt het shoppen opnieuw alleen, behalve bij minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben. Je mag maximum 30 minuten in de winkel blijven, tenzij je een afspraak hebt. De Nationale Veiligheidsraad wenst dat aankopen zo gericht mogelijk worden uitgevoerd, voor ‘funshopping’ is jammer genoeg geen tijd.

Markten: ook daar geen ’funshopping’ (provincie Antwerpen)

Voor markten geldt opnieuw de regel van het verbod op ‘funshoppen’. Je komt alleen, met uitzondering van minderjarigen of mensen die hulpbehoevend zijn. Je blijft maximum 30 minuten op de markt. Kramen die als horeca worden ingericht, zijn niet langer toegelaten.

Verbod op individuele contactsporten en ploegsporten voor sporters boven de 18 jaar (provincie Antwerpen)

Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.

 

Alle fitnesscentra sluiten (provincie Antwerpen)

Thuiswerken is verplicht (provincie Antwerpen)

Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

 

Gratis treintickets pas vanaf september (Nationale Veiligheidsraad)

De verdeling van de gratis treinritten wordt uitgesteld tot september om drukte op bepaalde plaatsen te voorkomen.

Meer informatie

Over de provinciale maatregelen: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/maatregelen-provincie-antwerpen.html

Over de coronamaatregelen in het hele land: info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689.

Bij Tele-Onthaal kan u terecht voor een luisterend oor op het telefoonnummer 106, of via chat op tele-onthaal.be.

Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.

Datum van het bericht: woensdag 29 juli 2020