Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Opheffing rook en vuur verbod - besluit provinciegouverneur

Opheffing rook en vuur verbod provincie Antwerpen
  • Het verbod om op het grondgebied van de provincie Antwerpen kampvuren te maken, wordt opgeheven.

  • Het absoluut rookverbod en het verbod om vuur te maken in open lucht in natuur-  en heidegebieden, evenals in bossen in de provincie Antwerpen, wordt opgeheven.

  • Het blijft echter te allen tijde aangewezen dat elkeen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuur- en heidegebieden, evenals in bossen in de provincie Antwerpen, de nodige voorzichtigheid aan de dag legt met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. Er blijft een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden.

  • Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekendgemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.

Het politiebesluit van 20 mei 2020 werd opgeheven op 5 juni 2020.

Het blijft echter aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken.
Er blijft een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden.

Verder willen we ook meegeven dat het niet is omdat het acute brandgevaar in de natuurgebieden is afgenomen, dat ook de droogteproblematiek is opgelost. De voorspelde hoeveelheid neerslag zal niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.

Datum van het bericht: vrijdag 05 juni 2020