Naar inhoud
 • RSS
Nieuwsoverzicht

Captatieverbod - politiebesluit Gouverneur Antwerpen

Groot Schijn

Het politiebesluit van de gouverneur van 3 juni 2020 betreffende het verbod op captatie uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden wordt opgeheven:


 • Groot Schijn (gedeeltelijk)
 • Maasbekken
 • Netebekken (uitgezonderd segmenten Aa (1ste categorie), Molenbeek/Bollaak (1ste categorie) en Grote Nete (1ste categorie)
 • Vrouwvliet
 • Grote Struisbeek (uitgezonderd segment Grote Struisbeek (1ste categorie)

Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de volgende stroomgebieden:

 • Groot Schijn (gedeeltelijk);
 • Maasbekken;
 • Netebekken (uitgezonderd segmenten Aa (1ste categorie), Molenbeek/Bollaak (1ste categorie) en Grote Nete (1ste categorie);
 • Vrouwvliet;
 • Grote Struisbeek (uitgezonderd segment Grote Struisbeek (1ste categorie))

Het captatieverbod gaat in op 10 juni 2020 en wordt opgeheven bij politiebesluit.

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Een captatieverbod voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

Datum van het bericht: woensdag 10 juni 2020