Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Rook en vuur verbod - besluit provinciegouverneur

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Rook en vuur verbod provincie Antwerpen

Fase oranje van de brandwaarschuwingsindex werd afgekondigd.
Ter vrijwaring van de openbare orde dringen zich preventief tijdelijke maatregelen op.

  • Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Antwerpen kampvuren te maken.
  • Met betrekking tot elkeen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuur- en heidegebieden evenals in bossen in de provincie Antwerpen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd alsmede een verbod tot het maken van vuur in open lucht.
  • Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro1 of met één van de straffen alleen.
  • Huidig besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van Antwerpen.
  • Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via de gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.


1Deze bedragen worden vermenigvuldigd zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de decimes op de strafrechtelijke geldboeten.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigde code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur- en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar erg groot. Code oranje zal wellicht enige tijd van toepassing blijven omdat er ook de komende periode weinig tot geen neerslag verwacht wordt. Daarom geldt er vanaf 20 mei 2020 opnieuw een rook- en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden.

Wat betekent code oranje?


Hoog gevaar. Wees voorzichtig! Als er brand uitbreekt rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden elke dag bemand.

Datum van het bericht: vrijdag 07 augustus 2020