Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Verhuurder denk aan je comformiteitsattest

Conformiteitsattest

Sinds 2015 zet ook onze gemeente zich in om de woningkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren. Met het verplicht conformiteitsattest wil het lokaal bestuur je aanzetten om je huurwoning in orde te brengen volgens de minimale veiligheids- en gezondheidsnormen van de
Vlaamse Wooncode. 

Verhuur je een huurwoning ouder dan 35 jaar waarvoor sinds 2020 een nieuw huurcontract werd afgesloten? Dan moet je in bezit zijn van dit attest. Wie zes maanden na
het schrijven van de gemeente geen conformiteitsattest heeft voor zijn of haar huurwoning, riskeert een boete van 500 euro. Dit bedrag kan oplopen tot 1 500 euro voor eigenaars die het attest niet in orde brengen. Dus aan alle verhuurders die aan deze voorwaarden voldoen:
rep je naar het gemeentelijk woonloket.

Meer info? 03 289 26 50 of wonen@edegem.be

Datum van het bericht: woensdag 22 april 2020