Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Verklaring van vakbond, schepencollege en management aan het personeel over het sociaal akkoord gesloten op 12 februari 2020

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Verklaring
Na drie maanden van lang en moeizaam onderhandelen zijn de vakbonden, schepencollege en management van Edegem vandaag tot een sociaal akkoord gekomen in verband met de uitvoering van het besparingsplan.
 

Het akkoord omvat kansen voor de getroffen medewerkers om zich te heroriënteren via opleidings- en begeleidingstrajecten, een garantie op het behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden gedurende minimaal twee jaar voor de personeelsleden die overgedragen worden en afspraken rond ontslagpremies.

Het akkoord zal kortelings geformaliseerd worden in een sociaal plan dat door bestuur en management volledig en met respect voor het personeel wordt uitgevoerd. De vakbond zal de uitvoering ervan in het vaste vakbondsoverleg van nabij blijven opvolgen.

Het bestuur is zich bewust dat het menselijk kapitaal van de organisatie niet onderschat mag worden. Daarom engageren zij zich uitdrukkelijk om te werken aan het heropbouwen van het vertrouwen in de organisatie.

De vakbond benadrukt dat het sociaal akkoord dat vandaag gesloten werd niet betekent dat het personeel van lokaal bestuur Edegem zich akkoord verklaart met de inhoud van het strategisch meerjarenplan en de daarin voorziene personeelsafbouw.

Edegem 12 februari 2020

Namens het lokaal bestuur Edegem

Datum van het bericht: donderdag 13 februari 2020