Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Prefabstructuur VTC Kruispunt onderweg naar Edegem

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Prefabricage van de constructie bij Stora Enso in Oostenrijk

Op de werf van vrijetijdscentrum Kruispunt in de Terelststraat in Edegem is al enige tijd quasi geen activiteit meer. Dat verandert helemaal begin januari. In Oostenrijk werd erg hard doorgewerkt aan de geprefabriceerde houten structuur. Die is nu quasi klaar en wordt kort na de jaarwissel verwacht.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de prefabonderdelen al eind september in Edegem geweest zijn. Bij de aanbesteding zijn er verschillende kostenbesparende maatregelen genomen. Die moesten in deze voorbereidende fase al worden uitgevoerd. Het was een flinke uitdaging voor de producent om de ingrepen zo vorm te geven dat ze de kritische toets van de architecten kon doorstaan. De integratie van de technische installaties was een tweede complexe oefening. De volledige installatie moest tot in detail uitgewerkt zijn. Voor elk kanaal, elk lichtpunt en elk stopcontact moest de exacte positie worden bepaald. Zo konden de sparingen en boringen meteen worden meegenomen in het prefabricatieproces. Heel de voorbereidende oefening was voor alle partijen beduidend lastiger dan op voorhand werd ingeschat. De nauwkeurige voorbereiding zal in de volgende fase voor een flinke versnelling zorgen.

De houten constructie van het gebouw is momenteel in productie bij Stora Enso in Oostenrijk en ligt klaar voor transport naar Edegem. Omdat het buitenschrijnwerk en het glas pas eind januari 2020 kan worden geleverd heeft de aannemer besloten ook de levering van de houten structuur uit te stellen tot begin volgend jaar. Begin januari komt het gebouw in onderdelen naar Edegem. Voor begin februari moet de volledige hoofdconstructie gerealiseerd zijn en zien we voor het eerst het volume van het gebouw in het straatbeeld verschijnen. Aansluitend zal de aannemer het gebouw dan wind- en waterdicht maken, de technieken plaatsen en het interieur en de gevels afwerken. Als alles volgens plan verloopt, kunnen eind 2020 de lintjes voor de opening van VTC Kruispunt worden doorgeknipt.

Verstandig energieverbruik

Edegem koos ervoor om in het VTC ecologisch verantwoord om te gaan met energie. Daarom zijn er passieve maatregelen genomen om het warmteverlies te beperken zoals een hoogwaardig isolatiepakket in de volledige gebouwschil. De warmte om het gebouw te verwarmen wordt opgewerkt via een geothermische warmtepomp die de energie uit aardwarmte gebruikt om het gebouw op een comfortabele temperatuur te krijgen. Het ventilatiesysteem is ingericht om enerzijds in het stookseizoen zo veel mogelijk warmte te recupereren uit de afgezogen lucht en anderzijds in de zomer zoveel mogelijk warmte af te voeren om oververhitting van het gebouw te voorkomen. Verder krijgt het gebouw energiezuinige ledverlichting en PV-panelen op het bovenste dakvlak waarmee we zelf een deel van de elektriciteit zullen kunnen op wekken.

 

Verstandig waterverbruik

Het regenwater dat op de daken van het VTC wordt verzameld, wordt eerst opgevangen in een regenwaterput. Het zal worden aangewend om toiletten te spoelen en de tuin te sproeien. Overtollig regenwater wordt afgeleid naar een ondergronds infiltratiebekken. Enkel wanneer bij langdurige hevige regenval, de regenwaterput en het bufferbekken hun maximale capaciteit hebben bereikt zal er regenwater naar op het openbare riool vloeien.

Datum van het bericht: vrijdag 27 december 2019