Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Stel je kandidaat...

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
EGRIS

...voor het Bureau van EGRIS

Wat is EGRIS?
EGRIS is de gemeentelijke raad voor internationale solidariteit. Het heeft tot doel het gemeentelijk beleid te adviseren op vlak van ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, noord-zuidsamenwerking en duurzame ontwikkeling. EGRIS brengt advies uit op eigen initiatief of op vraag van het bestuur over onder andere: 

  • Het toekennen van noodhulpbudgetten.
  • De beleidsnota’s in verband met het Edegemse noord-zuidbeleid.
  • Opmaak en wijzigingen van de reglementen die de toewijzing van subsidies regelen met betrekking tot noord-zuidthema's.
 

Wie zetelt in de raad?
EGRIS staat open voor alle door de gemeente Edegem erkende noord-zuidverenigingen en Edegemnaren met een sterke interesse in Noord-Zuidthema's. Iedere organisatie of individu kan zich kandidaat stellen om lid te worden van EGRIS.

Waarvoor zijn er verkiezingen? 
Om de drie jaar kiest EGRIS een nieuw bureau met een voorzitter, ondervoorzitter en bureauleden. 

Wat wordt er van je verwacht? 
Het bureau staat in voor het dagelijks beheer van EGRIS. Als bureaulid bereid je mee de adviezen, projectkeuzes, eigen initiatieven en de controle van de stukken voor. Daarnaast formuleer je mee de adviezen die betrekking hebben op het toekennen van toelagen. Je verzorgt ook mee de samenwerking met plaatselijke verenigingen. 

Wat wordt er van een (onder)voorzitter verwacht? 
Als voorzitter waak je over de uitvoering van de doelstellingen van EGRIS en voer je ook controle uit op de verslaggeving, de naleving van de statuten en de opvolging van de gemaakte afspraken. Je vertegenwoordigt EGRIS, onderhoudt contacten met de gemeente en stimuleert de samenwerking tussen de plaatselijke verenigingen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • je woont in Edegem
  • je onderschrijft de Statuten en het Handvest van EGRIS
  • of je bent lid van een plaatselijke noord-zuidvereniging met zetel in Edegem
  • je bent geen politieke mandataris

Heb je interesse? Stuur uiterlijk op 13 oktober een schriftelijke motivatie met kort cv naar solidariteit@edegem.be

Nog vragen? deskundige internationale solidariteit, solidariteit@edegem.be of 03 289 26 50

 

 
Datum van het bericht: woensdag 24 juli 2019