Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Bijkomende werken aan regenwaterriolering nieuwe Drie Eikenstraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Losweg

Aquafin en Edegem stelden vast dat de nieuwe regenwaterriolen in de vernieuwde Drie Eikenstraat niet optimaal werken. Hoewel er nog niet veel neerslag viel, blijft er regelmatig water in de kolken en de aansluitputjes van de woningen staan. In eerste instantie leek de reden een verstopping in de afwaartse gelegen teengracht waar de regenwaterafvoer op aansluit. Die werd ondertussen nagekeken en vrijgemaakt.

Na verder onderzoek merkte Aquafin dat in de regenwateraansluiting ter hoogte van de Losweg nog een oude constructie zit. Hierdoor stagneert het regenwater voordat het overstort naar de teengracht.

Dankzij een bypass op de riolering voor vuil water is er nooit een reëel probleem geweest. In uiterste nood zou het regenwater via deze riolering voor vuil water kunnen afvoeren. Het is echter niet de bedoeling de bypass op deze manier te gebruiken. De obstructie in de Losweg moet dringend worden weggenomen. Omwille van de diepteligging en maatvoering van de leidingen (diameter 500) is dit geen kleine ingreep. Het grondwater moet plaatselijk worden verlaagd en samen met het af te voeren regenwater verpompt.

De aannemer is momenteel volop bezig met de voorbereidingen. De eigenlijke werken zullen volgende week starten en duren een drietal weken.

Het autoverkeer in de Drie Eikenstraat moet niet worden onderbroken. We bekijken wel nog de impact op het fiets- en voetgangersverkeer.

Meer informatie over de ingreep? Contactcenter Aquafin, bereikbaar alle werkdagen tussen 8 en 19 uur, tel: 03 450 45 45, e-mail: contact@aquafin.be

 

Datum van het bericht: donderdag 08 november 2018