Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Hangars van Fort 5 krijgen opknapbeurt

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Plakpaal_aanpak betonrot

De visie op de historische gebouwen van Fort 5, die eigendom zijn van de gemeente, werd vastgelegd in een beheersplan Onroerend Erfgoed. Daarin is ook de renovatie van de hangars opgenomen. Die loodsen vertonen mankementen zoals lekken in het dak en betonrot. Veel verenigingen hebben er hun thuis, daarom willen we de hangars herstellen. Omdat ze deel uitmaken van het beheersplan, kunnen we voor een groot deel van de kosten beroep doen op premies. Ook het binnenfort van Fort 5 maakt deel uit van het beheersplan. Het zou mooi zijn als we deze bouwkundige parel een meer publiek karakter kunnen geven, maar dat kan niet zomaar. Het vraagstuk over de ontsluiting van het binnenfort is ook nog niet definitief opgelost. Met een herbestemmingsstudie willen we stappen vooruitzetten. Het beheersplan werd op 26 juni 2017 door de Vlaamse Overheid goedgekeurd. Daarmee kunnen we concreet van start. Voor de renovatie van de daken van de buitenhangars, de herbestemmingsstudie van het binnenfort en de restauratie van Hangar 23 rond de nieuwe bioklas zoeken we een ontwerper.

Datum van het bericht: vrijdag 29 september 2017