Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Oproep: Jouw mening over de lucht in onze regio

mila-young-263569

Edegem maakt deel uit van de luchtkwaliteitszone ‘Agglomeratie Antwerpen’, waarin sinds 1 januari 2015 de Europese grenswaarde voor stikstofoxide (NO2) overschreden wordt.

Het Vlaamse Gewest en de betrokken lokale besturen hebben daarom een luchtkwaliteitsplan
opgesteld om de luchtkwaliteit in deze zone te verbeteren. Dat kan je raadplegen op www.lne.be/luchtverontreiniging-lokale-plannen. De papieren versie kan je komen inkijken bij de milieudienst van Edegem.

Datum van het bericht: vrijdag 29 september 2017