Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Maak jullie wijkdromen waar!

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
baravan Edegem

Bedenk deze zomer samen met je buren een tof idee voor de wijk. Edegem maakt
opnieuw een budget vrij waarmee buren hun ideeën kunnen verwezenlijken.

Dit jaar kregen Grote Dries en vzw Pegode samen een wijkbudget van 5 000 euro voor een groene ontmoetingsplek met bloemen, bank(en), picknicktafel, minivoetbalgoal en totempaal. Met een budget van 750 euro nodigen inwoners van Klein Molenveld maandelijks vereenzaamde
buurtbewoners uit voor bijvoorbeeld een ontbijt. Wat is jullie idee?


Je voorstel moet aan vijf voorwaarden voldoen:

  • Het mag maximaal 10 000 euro kosten.
  • De initiatiefnemers moeten het mee kunnen uitvoeren.
  • Het voorstel moet een draagvlak hebben in de buurt.
  • De voorstellen vinden plaats op Edegems publiek of privaat grondgebied.
  • Projecten mogen niet enkel individueel belang dienen. Voorstellen met een uitgesproken politieke of religieuze boodschap of met commerciële doelen komen evenmin in aanmerking.

In vier stappen naar je wijkproject:

  • Stap 1: dien je idee in voor 15 november via het formulier op www.edegem.be/wijkbudget of op het gemeentehuis.
  • Stap 2: haalbare, weerhouden voorstellen krijgen van 15 januari tot 15 februari de tijd om campagne te voeren.
  • Stap 3: op basis van de campagneresultaten selecteert het bestuur projecten op advies van de ‘stuurgroep wijkbudgetten’.
  • Stap 4: de gemeente maakt een plan van aanpak op met de indieners van de winnende voorstellen.
Datum van het bericht: donderdag 13 juli 2017