Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Online attesten opvragen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
attesten online aanvragen

Sinds dit jaar kan je attesten opvragen via de toepassing
mijn dossier van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
Het gaat bijvoorbeeld over een attest van gezinssamenstelling,
nationaliteit, hoofdverblijfplaats, verblijfplaats met het oog op
een huwelijk of wettelijke samenwoning.

Heel wat voordelen


• Je kan het attest onmiddellijk in pdf-vorm downloaden of printen.

• Je hoeft je niet te verplaatsen naar het gemeentehuis.

• De attesten zijn gratis ter beschikking.

• Deze digitale attesten dragen een digitale stempel van het Rijksregister en hebben dezelfde  juridische waarde als attesten afgegeven door de gemeente.

• Deze attesten zijn minder gemakkelijk te vervalsen.

• Ook in afgedrukte vorm behouden deze attesten hun juridische waarde.

Tip: gebruik de attesten best zo veel mogelijk digitaal. Enkel dan is de rechtsgeldigheid goed te controleren en verbruiken we minder papier!


Hoe inloggen?
Via de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken www.ibz.rrn.fgov.be of via www.edegem.be > vraag online aan.
Daar word je doorverwezen naar de toepassing ?mijn dossier?.
Nodig? Je elektronische identiteitskaart, een kaartlezer en de pincode van je kaart.

Datum van het bericht: vrijdag 05 mei 2017