Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Gezocht cohousers voor de site Berkenhof

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
co-housing

Gemeente Edegem gaat op zoek naar kandidaten om de site Berkenhof (1 434 m²) gelegen op de toplocatie Kontichstraat 46 invulling te geven door middel van een cohousingproject.

 

 

Edegem realiseert het cohousingproject dus niet zelf, maar gaat op zoek naar een groep mensen die het terrein zullen kopen om er vervolgens zélf een cohousingproject te realiseren.

Het programma van eisen werd goedgekeurd in de gemeenteraad van mei 2017 en kan je op deze pagina downloaden. 

Kandidaten kunnen hun aanvraag tot deelname indienen tot 13 september 2017. Maximum vier gekozen kandidaten hebben vervolgens tot 6 december 2017 om een projectvoorstel in te dienen. Daaruit kiest het gemeentebestuur in januari 2018 een laureaat. 

 

Wat is cohousing? 
Onder cohousing begrijpt Edegem een groepswoonproject met private eenheden gecombineerd met gemeenschappelijke functies. Het project vormt ruimtelijk en architecturaal één geheel en biedt een verhoogde kans op sociale interactie. Een cohousing-project biedt daarnaast een antwoord op een aantal stedenbouwkundige knelpunten in Vlaanderen: slimmer ruimtegebruik, rustige wijken, veilige speelruimte voor kinderen, compacter bouwen, meer groenbehoud en aandacht voor waterhuishouding.

Meer informatie?

Voor vragen kan je terecht bij dienst ruimtelijke ordening, tel: 03 289 26 50 of annik.somers@edegem.be of greet.compeers@edegem.be

Op donderdag 22 juni 2017 om 20 uur, donderdag 6 juli om 20 uur en woensdag 2 augustus om 14 uur zijn er toelichtingen ter plaatse  en kunnen kandidaten vragen stellen en het terrein kunnen verkennen. Afspraak bij de laagbouw, achteraan, Kontichstraat 46. Inschrijven via annik.somers@edegem.be 

Klik ook eens door naar www.edegem.be/cohousingberkenhof voor meer info en foto's. 

Heb je interesse, maar ben je op zoek naar mensen die samen met jou een groep willen oprichten? Vind elkaar op https://www.facebook.com/groups/cohousers.berkenhof/

Datum van het bericht: woensdag 13 september 2017