Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Ken jij het nieuwe reglement van IBO De Speelclub al?

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
IBO

Al enige tijd kampt het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) met aanhoudende overbezetting. De oplossing? Een nieuw huishoudelijk reglement*, dat de 140 opvangplaatsen, alsook de erkenning en subsidiëring van Kind & Gezin, blijft waarborgen.

5 wijzigingen:
Vanaf 1 januari 2014 reserveer je alle opvang online. Wie geen internet of computer heeft, kan bij de bib, het gemeentehuis of de kinderopvangdienst terecht.
Na aanmaak van je dossier kun je reserveren met een persoonlijke inlogcode, en dit vanaf de eerste dag voorafgaand aan de opvangmaand. Bevestiging krijg je vijf werkdagen na je aanvraag. Als je geen plaats reserveert, kan je kind niet worden opgevangen.
Kinderen van basisschool De Link worden in de school zelf opgevangen. Ook hier moet je vooraf reserveren. Je kinderen aan school ophalen kan voortaan tot 16.45 uur.
Voor het toewijzen van plaatsen geldt een voorrangsregeling: eerst kinderen die in Edegem wonen, ten tweede kinderen die in Edegem naar school gaan en ten derde kinderen waarvan minstens één ouder in Edegem werkt.
De tarieven worden jaarlijks en geleidelijk aangepast aan de gezondheidsindex. De geïndexeerde ouderbijdragen moeten steeds tussen het wettelijke minimum- en maximumbedrag van Kind & Gezin vallen. Vanaf 1 januari 2014 wordt er voor de opvang tijdens schooldagen 1,10 euro per begonnen half uur aangerekend.

De ouders kregen een uitnodiging voor de infomomenten. Die vinden plaats op 12, 13 en 14 november om 18 uur en 20.30 uur in het Zwaluwnest.

Meer weten? Zwaluwnest, Drie Eikenstraat 16, tel. 03 289 26 50 of e-mail: kinderopvang@edegem.be

*Het nieuwe reglement gaat in op 1 januari 2014.

Datum van het bericht: dinsdag 12 november 2013