Aangepast meerjarenplan 2020-2025: Edegem investeert extra en laat de personenbelasting dalen

Gepubliceerd op woensdag 4 januari 2023

Door de ernstige energiecrisis en de galopperende inflatie was de jaarlijkse actualisatie van het budget ook in Edegem geen eenvoudige oefening. Toch slaagt het lokaal bestuur er in om zonder extra schuldopbouw nog drie miljoen euro extra investeringen op te nemen en tegelijkertijd de aanvullende personenbelasting te laten dalen tot 6,6. Ons investeringsbudget focust op vernieuwde wegen en voetpaden, een duurzamer patrimonium met onder andere de renovatie van de gebouwen van Fort 5 en het kasteel en de nieuwe parking van Hof Ter Linden.

Sinds begin 2022 wordt onze economie en dus ook lokaal bestuur Edegem geteisterd door een explosie van de prijsniveaus. De impact van de loonindexering (voordien doorgaans 1 à 2 procent) maakte in 2022 ineens een sprong naar 7 procent. Als de meest recente aankondigingen (november 2022) van het federaal planbureau werkelijkheid worden, zal de impact van de loonindexering in 2023 voor ons bestuur zelfs 8 procent bedragen. Niet enkel het loonbudget, maar ook de prijsniveaus van de werkingskosten (nutskosten en andere) nemen fel toe, net als de eenheidsprijzen voor investeringsuitgaven, bijvoorbeeld van wegenwerken.

Meer investeringen zonder extra schulden

Door het samenvallen  van de ernstige energiecrisis en de galopperende inflatie was de jaarlijkse actualisatie van het budget ook in onze gemeente geen eenvoudige oefening.-Toch slagen we er als bestuur in om zonder extra schuldopbouw nog drie miljoen euro extra investeringen in onze plannen op te nemen waardoor we de komende drie jaren zo’n 18 miljoen euro zullen investeren.

Speerpunten daarbij zijn:

 • 4,6 miljoen euro voor de herstelling en vernieuwing van de voetpaden (*) en plantvakken;
 • 2,7 miljoen euro voor de renovatie van de gebouwen in Fort 5;
 • 1,5 miljoen euro voor de renovatie van kasteel en de aanleg van de nieuwe parking in het domein Hof ter Linden

Op het vlak van wegenwerken heeft het bestuur de komende jaren voor onder andere volgende straten budget gereserveerd:

 • de Doornstraat                1 187 000 euro
 • de Hovestraat                1 000 000 euro
 • het Kerkplein                       463 000 euro
 • de Sterrenlaan                    103 500 euro

(*) In 2023 staan de voetpaden van deze straten op de vernieuwingslijst:

 • Jan Ockeghemstraat
 • Papenblok
 •  Mechelsesteenweg (tussen Molenlei en Boniverlei)
 • Rombaut Keldermansstraat
 • Jan Verbertlei (tussen Buizegemlei en Keltenheuvel)
 • Lourdeslaan en Karel Mirystraat
 • Acht Eeuwenlaan
 • Laureysstraat
 • Omheininglei

Energiebesparing

Edegem trekt ook 462 000 euro uit voor de renovatiewerken van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek en voorziet in een aanzienlijk budget (450 000 euro) voor gerichte energiebesparende investeringen in onze gemeentelijke gebouwen zoals de sporthal, de muziekacademie, het Zwaluwnest en het Oud-gemeentehuis. Om het hoofd te bieden aan de fel gestegen energiekosten willen we daarnaast in 2023 de straatverlichting waar mogelijk ’s nachts doven en zetten we in op een dalend energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen.

Lokale tax-shift “De aanvrager betaalt”

Aan ontvangstenkant passen we de tarieven van onze dienstverlening aan in functie van de index-evolutie. Voor de aanvraag van documenten in de sectoren ruimtelijke ordening en burgerzaken wordt het sterke onevenwicht tussen tarieven en reële kostprijs ingeperkt door het invoeren van meer billijke tarieven. De meerontvangsten die we hierdoor generen geven we evenwel aan de globale Edegemse bevolking terug onder de vorm van een lokale tax-shift (‘De aanvrager betaalt’). Het tarief van de aanvullende personenbelasting daalt daarom in 2023 van 6,8 naar 6,6 %.”

Zo realiseert lokaal bestuur Edegem de tweede tax-shift op twee jaar tijd. Bij de invoering van GFT-diftar eind 2021 werden de aanvullende personenbelastingen al verlaagd van 7,0 naar 6,8 %.