Nieuwe oproepen voor uitbating wijkontmoetingscentrum ‘t Forum

Eerdere oproep

Door het faillissement van de vorige uitbater eindigde de concessieovereenkomst van ’t Forum op 1 september 2022. In de zitting van 24 oktober 2022 keurde de gemeenteraad het eerste lastenboek goed om een nieuwe concessionaris te vinden. Door het plotse overlijden van de meest gunstig gerangschikte kandidaat liep de procedure vertraging op. De onderhandeling met de als tweede gerangschikte kandidaat werden niet succesvol afgerond. Aan de gemeenteraad van 23 maart 2023 werden nieuwe lastenboeken voorgelegd. Enerzijds gaat lokaal bestuur Edegem daarmee op zoek naar een tijdelijke concessie en anderzijds naar een definitieve concessionaris.

Tijdelijke en definitieve concessie

Om aan de inwoners van de wijk Buizegem het vooruitzicht te bieden op een snelle heropening van het ontmoetingscentrum gaan we op zoek naar een tijdelijke concessionaris. Die kan het centrum uitbaten tot eind september 2023. Een verlenging is mogelijk afhankelijk van de start van de definitieve concessie en een positieve evaluatie.

Met het lastenboek voor een definitieve domeinconcessie zoeken we een ervaren horeca-uitbater die opnieuw voor langer termijn de commerciële uitbating van ’t Forum voor zijn rekening kan nemen. De horecazaak heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie in de wijk Buizegem. De nieuwe uitbater moet daarom de maatschappelijke en sociale functie van ’t Forum hoog in het vaandel dragen en het laagdrempelig karakter respecteren. Concreet betekent dit dat de prijzen van het aanbod democratisch moeten zijn en er minstens één warme maaltijd (bijv. een dagschotel) op de kaart staat aan een democratische prijs. Vermits lokaal bestuur Edegem een FairTrade Gemeente is, wordt van de concessionaris ook hierin een engagement verwacht. De kandidaten geven in hun voorstel tot slot ook aan of en op welke manier zij een samenwerking zien met initiatieven rond sociale economie. 

We willen dat ’t Forum zijn ‘open’ karakter behoudt. Daarom moet de nieuwe uitbater met een aantal extra zaken rekening houden waaronder de ruime openingsuren, de afspraken met de vzw ’t Forum rond het gebruik voor wijkactiviteiten en de toegankelijkheid en het onderhoud van de toiletten. Daar tegenover staat dat de uitbater de vrijheid krijgt de horecazaak in te richten en vorm te geven naar eigen inzicht en het lokaal bestuur instaat voor het structureel onderhoud en beheer van de buitenschil van ‘t Forum, inclusief het terras, net als voor het onderhoud van het gehele park Romeinse Put, inclusief de populaire speeltuin. 

Timing

Kandidaturen voor de tijdelijke moeten binnen zijn tegen 30 april 2023 voor 24 uur. Voor de definitieve concessie verwachten we de kandidaturen tegen vrijdag 5 mei 2023 voor 24 uur.

Dossiers bezorg je digitaal aan de dossierbeheerder vicky.bangels@edegem.be.

Plaatsbezoeken voor zowel de tijdelijk als definitieve zijn mogelijk op donderdagnamiddag 20 en/of dinsdagvormiddag 25 april 2023.

De data voor voorstelling van je dossier en gunning vind je in de respectievelijke lastenboeken.

Inschrijven voor beide oproepen is mogelijk. De toewijzingen staan echter los van elkaar.

Lastenboek tijdelijke concessie

Lastenboek definitieve concessie