Negatieve wilsverklaring

Een arts heeft je toestemming nodig om een behandeling op te starten.  Je kan een behandeling dus weigeren. Om te vermijden dat je niet kan weigeren omdat je hier niet meer toe in staat bent, kan je vooraf een negatieve wilsverklaring opmaken. De arts moet zich hier aan houden.

Je maakt de negatieve wilsverklaring zelf op. Het document in bijlage kan je hierbij helpen. Deze verklaring wordt nergens geregistreerd. We raden je dan ook aan om deze verklaring aan je vertrouwenspersoon en je huisarts te bezorgen.