Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van Edegem werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 november 2016 en geldt voor 10 jaar. Het legt onder andere de nadruk op veilige schoolomgevingen, zones 30 en bewonersparkeren in het centrum.

De theoretische studie maakt Edegem concreet in een actieplan. Hierin rangschikt het gemeentebestuur de concrete acties per werkdomein volgens prioriteit en tijdspanne.

Openingsuren

Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur 13.30 tot 16 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.