Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van Edegem werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 november 2016 en geldt voor 10 jaar. Het legt onder andere de nadruk op veilige schoolomgevingen, zones 30 en bewonersparkeren in het centrum.

De theoretische studie maakt Edegem concreet in een actieplan. Hierin rangschikt het gemeentebestuur de concrete acties per werkdomein volgens prioriteit en tijdspanne.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.