Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen lokale binding en mantelzorg

Maak een afspraak

Op 26 juni 2017 keurde de gemeenteraad de wijziging van het lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen lokale binding en mantelzorg goed. Op 4 oktober 2017 ontving de gemeente de goedkeuring van de minister van wonen. Het gemeentelijk toewijzingsreglement lokale binding en mantelzorg trad in werking op de eerste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring van de minister van wonen.

Er wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder voor een sociale huurwoning in Edegem:

  1. die in de hoedanigheid van mantelzorger activiteiten van zorg en bijstand verricht ten aanzien van één of meer inwoners van gemeente Edegem met een verminderd zelfvermogen;
    OF
    die vanwege één of meerdere mantelzorgers uit gemeente Edegem zorg en bijstand ontvangt.
  2. die in de periode van vijf jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner geweest is van gemeente Edegem

Personen die mantelzorg ontvangen of verlenen dienen dit aan te tonen door middel van één van de volgende documenten:

  • een attest, afgeleverd door een door de Vlaamse gemeenschap erkende zorgkas, dat aantoont dat de persoon met een verminderd zelfzorgvermogen erkend is als zorgbehoevende in het kader van de Vlaamse zorgverzekering.
  • een verklaring ingevuld door de sociale dienst van het OCMW of een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.