Logo 'met steun van'

Het logo is de exclusieve eigendom van lokaal bestuur Edegem. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de gemeentelijke en OCMW-diensten. Enkel met expliciete schriftelijke toestemming van lokaal bestuur edegem mag je het logo gebruiken. Neem contact op met communicatie@edegem.be voor meer informatie.

Als je een initiatief organiseert dat steun ontvangt van het lokaal bestuur Edegem, kan je het "met steun van"-logo gebruiken in je promotiemateriaal. Je kunt het logo downloaden onderaan deze pagina.

Wil je het steunlogo gebruiken met of zonder dat er sprake is van sponsoring of medewerking van Edegem? Vraag daarvoor toestemming via communicatie@edegem.be.