Lastenboek voor de overdracht van de buitenschoolse kinderopvang

Lokaal bestuur Edegem gaat op zoek naar een externe partner om de buitenschoolse kinderopvang te organiseren en het personeel dat in onze dienst werkt als kindbegeleid(st)ers over te nemen.

Het lastenboek werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 1 februari. Inhoudelijk legt het twee belangrijke klemtonen: kwaliteitsvolle kinderopvang én overdracht van het personeel naar een goede werkgever met een degelijk personeelsbeleid.

Opvanginitiatief IBO De Speelclub kent groot succes. De capaciteitsuitbreiding in het basisonderwijs verhoogt echter de druk op de huidige twee locaties (IBO Fort en IBO Centrum) en dus ook de middelen die we daar tegenover moeten stellen. Daarom legde lokaal bestuur Edegem in het strategisch meerjarenplan 2020-2025 vast dat het alle samenwerkingsvormen zouden onderzoeken met externe partners.

Belangrijk is dat er voor de ouders en kinderen in de praktijk niet veel zal veranderen. De gemeente blijft de regierol in handen houden net zoals dat in heel veel andere Vlaamse gemeenten het geval is.

In het lastenboek dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 1 februari 2021, staan de voorwaarden en de eisen opgesomd waaraan de potentiële kandidaten moeten voldoen.

Zij dienen ten laatste op 5 maart 2021 om 12 uur een voorstel in. Opzet is om eind maart 2021 de opdracht te gunnen. Daarna start het sociaal overleg tussen het lokaal bestuur, de partner, de vakbonden en het personeel. Bij de start van het schooljaar 2021-2022 zou de buitenschoolse kinderopvang van Edegem dan in handen van de nieuwe partner moeten zijn.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.