Edegem tekent Vlaams Energie- en klimaatpact

Gepubliceerd op vrijdag 29 oktober 2021
Edegem gaat weer verder de weg op naar 2030. De gemeenteraad heeft het engagement voor het lokaal energie- en klimaatpact goedgekeurd.

Het lokaal energie- en klimaatpact is een pact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten. De lokale besturen gaan een engagement aan om de voorgestelde doelstellingen binnen vier werven te behalen: meer bossen, meer energievriendelijke wijken, een hemelwaterplan en deelmobiliteit voor iedereen. De Vlaamse regering zorgt voor financiële ondersteuning. In totaal wordt er voor 2021 voorzien in een subsidie van  24 324 010 euro voor klimaatacties van gemeenten. De gemeenten moeten wel het Burgemeesterconvant 2030 ondertekenen of ondertekend hebben. 

De klimaatverandering gaat hard, kijk maar naar het zuiden van ons land. In februari 2021ondertekende Edegem het  Burgemeesterconvant 2030. Net daarna plugden we 330 Edegemse gezinnen in op het netwerk van industriële restwarmte van Agfa-Gevaert.


Edegem kan dankzij het Pact rekenen op 72 359 euro aan Vlaamse subsidie. Dat is een impuls die in de Edegemse straten het verschil kan maken. Denk maar aan meer fietsinfrastructuur of laadpalen voor elektrische wagens.

Ook schepen van leefmilieu Albert Follens ging aan het rekenen. Hij maakte via de databanken van de Provincie Antwerpen en Vlaanderen een soort blauwdruk van de evolutie van de gemiddelde wintertemperatuur. Op die manier kan hij het ‘overall’ gasverbruik en de impact van de CO2-uitstoot in de gemeente en zelfs in heel Vlaanderen in kaart brengen. 

Ook volgens de burgemeester kan Edegem het engagement waarmaken. Onze duurzaamheidsambtenaar opereert vanuit de cel Beleid en heeft het mandaat om experts van binnen en buiten de gemeentelijke diensten samen te laten werken in tijdelijke werkgroepen. Eind augustus kwam de administratie met een Hemelwaterplan dat Edegem wapent tegen mogelijke grillen van het klimaat.