Kapvergunning

Inhoud

Voor het vellen van een hoogstammige boom is een stedenbouwkundige vergunning of een kapvergunning nodig.

In het Vlaamse decreet wordt elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter beschouwd als een hoogstammige boom.

In ons gemeentelijk kapreglement wordt elke boom die op 1,50m hoogte een stamomtrek heeft van minstens 50 cm beschouwd als een hoogstammige boom.

Een kapvergunning in plaats van een stedenbouwkundige vergunning is vereist als de boom zich in een woon- of industriegebied op minder dan 15 meter van een vergunde woning of bedrijfsgebouw bevindt.

Procedure

Het volledig ingevulde aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina bij 'downloads') en de nodige bijlagen moeten gemaild worden naar milieu@edegem.be:

Bijlagen:

 • situatieschets of satellietkaart met duidelijke aanduiding waar de boom zich bevindt;
 • omschrijving;
 • voorstel tot heraanplanting;
 • fotomateriaal:
  - Minstens 2 duidelijke overzichtsfoto’s per boom waaruit de standplaats in de tuin blijkt
  - 1 foto van de schors
  - 1 foto van de bladeren en/of knoppen (In geval van afwezigheid van bladeren omwille van de winter moet de boomsoort worden vermeld)
  - Indien mogelijk: foto’s van de mogelijke gebreken of aanleiding tot de aanvraag
 • indien van toepassing: goedkeuring (mede)-eigenaar

Bij het indienen van de aanvraag krijg je een onvangstbewijs.

Je ontvangt nadien per brief brief de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Je krijgt een toelating met heraanplantingsverplichting of een weigering.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Als de boom deel uitmaakt van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsplannen, heb je een kapmachtiging of vergunning voor ontbossing nodig. Dit verloopt via dit formulier: "Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos"

Vooraleer je overgaat tot ontbossing moet je eerst een compensatievoorstel in te dienen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos&Groen.

Daarna dien je het goedgekeurde compensatievoorstel samen met de 'stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken' in bij het gemeentebestuur.

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur