Jobstudent buitenschoolse kinderopvang IBO De Speelclub

Takenpakket

 • Ondersteuning, opvang en begeleiding van kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.
 • Voorbereiden en uitvoeren van activiteiten onder toezicht van de begeleiding.
 • Vijf dagen per week, 7:36 uur per dag tussen 7 en 19 uur.

Profiel

Je bent minstens 18 jaar. 

Werkervaring

Geen

Studies

 • 3de of 4de graad beroepssecundair onderwijs (BSO3 of BSO4)
  • Studiegebied Personenzorg
   • Kinderzorg - 7de jaar

Vereiste diploma

Kandidaten zonder het juiste diploma, maar gelijkwaardig in ervaring komen niet in aanmerking. Je beschikt over één van volgende diploma's:

 • van het beroeps secundair onderwijs:
  •  kinderzorg
  • begeleider in de opvang
  • verpleegkundige
 • van het technisch secundair onderwijs:
  • sociaal technische wetenschappen
  • jeugd- en gehandicaptenzorg
  • gezondheids- en welzijnswetenschappen
  • internaatwerking of leefgroepenwerking
 • van hoger of universitair onderwijs:
  • hoger onderwijs van één of meer cycli
  • hoger onderwijs van sociale promotie - korte type
  • universitair onderwijs van één of meer cycli
  • bacheloropleiding
  • masteropleiding
 • van het volwassenenonderwijs:
  • kinderzorg
  • begeleider buitenschoolse opvang
  • jeugd- en gehandicaptenzorg
 • of een attest kunnen voorleggen dat bewijst dat je:
  • alle opleidingsdelen van het eerste en tweede studiejaar van de opleiding 'onderwijs' (kleuter of lagere school) of graduaat 'orthopedagogie' met vrucht behaald hebt.
  • alle modules van het eerste en tweede studiejaar van de bacheloropleiding 'onderwijs' of 'orthopedagogie' met vrucht behaald hebt.

Talenkennis

Nederlands: goed 

Waar

In een van de twee IBO-locaties (Centrum of Fort 5) 

Wanneer

 • Juli, augustus of september 
 • minstens voor twee weken, drie weken, een maand of twee maanden 

Interesse

Bezorg je motivatiebrief en CV via e-mail aan kinderopvang@edegem.be

Heb je nog vragen over deze vacature? Neem contact op met Annemie Leemans, 03 289 21 16 of kinderopvang@edegem.be