Je huurwoning conform aan de norm

Gepubliceerd op woensdag 30 juni 2021
Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt, moet je ervoor zorgen dat die voldoet aan bepaalde normen.

Als eigenaar-verhuurder moet je sinds 2015 bij lokaal bestuur Edegem een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de woning die je verhuurt aan de normen voldoet. Met het attest kan je aan potentiële huurders aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

In februari keurde de gemeenteraad een wijziging goed over het toepassingsgebied en de geldigheidsduur van het conformiteitsattest.

De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de huurwoning:

  • 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025: woningen en kamers van 35 jaar en ouder;
  • 1 januari 2026 tot en met 31 december 2028: woningen en kamers van 30 jaar en ouder;
  • Vanaf 1 januari 2029: woningen en kamers van 20 jaar en ouder

Bij de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van de woning of kamer is een conformiteitsattest altijd verplicht.

Voor zowel woningen als kamers heeft het conformiteitsattest een geldigheidsduur van 5 of 10 jaar afhankelijk van het aantal gebreken in categorie I in het technisch verslag.

De kostprijs bedraagt 90 euro voor een zelfstandige woning. Voor een kamerwoning bedraagt de retributie 90 euro, verhoogd met 15 euro per kamer en een maximum van 1 775 euro.

Doe online je aanvraag 

Meer informatie over de woningkwaliteitsnormen op www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit