Je huurwoning conform aan de norm?

Gepubliceerd op dinsdag 19 oktober 2021
Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt, moet je ervoor zorgen dat die voldoet aan bepaalde normen.

Als eigenaar-verhuurder moet je sinds 2015 bij lokaal bestuur Edegem een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de woning die je verhuurt aan de normen voldoet. Met het attest kan je aan potentiële huurders aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld. Alle informatie vind je op deze pagina. 

Als lokaal bestuur vinden we een kwaliteitsvol woningpatrimonium van groot belang. Daarom willen we verhuurders stimuleren een conformiteitsattest aan te vragen. Op dinsdag 7 december om 19.30 uur organiseert IGEAN een gratis webinar. Wil je meer weten over conformiteitsattesten? Of heb je vragen? Schrijf je in. Na je inschrijving ontvang je een link om deel te nemen.

Meer informatie over de woningkwaliteitsnormen op www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit.