Info voor begrafenisondernemers en steenhouwers

Gemeentelijke reglementen vullen de federale en Vlaamse regelgeving over de begraafplaatsen en lijkbezorging aan. Het huidige algemeen en financieel reglement werden vastgesteld voor de periode van 1/1/2020 tot 31/12/2025.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste bepalingen:

ALGEMEEN REGLEMENT

Lijkbezorging

Onder artikel 3 vind je de opsomming van de personen die op de gemeentelijke begraafplaats mogen begraven, bijgezet of verstrooid worden.   

 1. Personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen;
 2. Personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden aangetroffen, maar die in haar bevolkingsregisters, vreemdelingen- en wachtregister zijn ingeschreven;
 3. Personen en hun gezin die de gemeente effectief bewonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in het gemeentelijke bevolkings- of vreemdelingenregister.
 4. Personen die ingeschreven waren in de gemeente en vanuit Edegem (voorlaatste inschrijving) uitgeschreven werden naar een rust-of verzorgingstehuis of voor verzorging naar familie buiten de gemeente.
 5. Personen, begunstigd met een recht op begraving in een geconcedeerd graf of met een recht op bijzetting in een geconcedeerde columbariumnis;
 6. Personen, niet ingeschreven in het gemeentelijke bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, voor wie een gemeentelijke belasting op de asverstrooiing wordt betaald.


De begraving van kinderen tot 12 jaar, oud-strijders en andere verdienstelijke personen kan eveneens gebeuren op het kinderpark, het erepark voor oud-strijders of het burgerlijk erepark.


Artikel 13 vermeldt de tijdstippen waarop de lijkbezorging mogelijk is: 

 • op gewone werkdagen van 9 uur tot 15 uur
 • op zaterdagen, 24 december en 31 december van 9 tot 13 uur

Tenzij bevolen door de gerechtelijke overheid is lijkbezorging niet toegestaan op zondagen, wettelijke feestdagen, gemeentelijke feestdagen, 26 december, de personeelsdag en de laatste werkdag voor Allerheiligen.

De aangifte van de lijkbezorging gebeurt bij de dienst publieke dienstverlening en dit tenminste twee werkdagen voor de lijkbezorging.  Dit gebeurt via mail: burgerzaken@edegem.be


Gedenktekens, beplantingen en versieringen

De gedenktekens en aanplantingen mogen enkel geplaatst worden na schriftelijke toelating. De maximum hoogte van de gedenktekens is vastgesteld op 1 meter. Een nieuw aanvraagformulier vind je op de website. 

De plaatsing mag gebeuren van maandag tot vrijdag tussen 9 uur en 15.30 uur. Op de drie laatste werkdagen van oktober tot 2 november, op zaterdag, zondag, wettelijke en gemeentelijke feestdagen) zijn alle werken op de begraafplaats, dus ook het plaatsen van gedenktekens, verboden.  

Verdere bepalingen over het plaatsen van gedenktekens en aanplantingen vind je terug in punt 6 van het algemeen reglement of bij gedenktekens, beplantingen en versieringen op de website.

Concessies  

Voor aanvraag van een nieuwe concessie bezorgt u ons de informatie zoals hierboven opgesomd bij de lijkbezorging.  Indien het om een concessie gaat die wordt gekocht voor de begunstigde(n) zijn overleden, dan krijgen wij graag bijkomend de namen en rijksregisternummers van alle begunstigden. 

Aan de hand van deze gegevens wordt u een concessie toegewezen en ontvangt u een factuur en informatie over de concessie.

Grafkelders in nieuwe concessies worden niet meer toegestaan.

Opgravingen of verplaatsingen

De gemeentelijke retributie voor het opgraven/verplaatsen van gecremeerde stoffelijke overschotten bedraagt 172,50 euro.  Wanneer het gaat om niet-gecremeerde stoffelijke overschotten, bedraagt de retributie 345 euro. Voor het opgraving van een niet-gecremeerd lichaam wordt beroep gedaan op een externe aannemer. De kosten voor deze externe aannemers alsook alle kosten voor supplementaire prestaties door derden zijn ten laste en in opdracht van de aanvrager. Verdere bepalingen hierover vind je in punt 8 van het algemeen reglement.

Ordemaatregelen  

Hier vind je onder andere de gewijzigde openingsuren

 • 1 maart tot en met 2 november: 9 uur tot 20 uur
 • 3 november tot en met 28/29 februari: 9 uur tot 17.30 uur
 • het weekend voor 1 november: 9 uur tot 18 uur

FINANCIEEL REGLEMENT

De belastingen en retributies worden gefactureerd. Vermeld bij elke aanvraag het facturatieadres.

 • Het concessietarief bedraagt 575 euro voor een inwoner en 1 725 euro voor een niet-inwoner. 
 • Voor de opgraving/verplaatsing bedraagt de gemeentelijke retributie 172,50 euro bij gecremeerde stoffelijke overschotten en 345 euro bij niet-gecremeerde stoffelijke overschotten. Wanneer het om een niet-gecremeerd stoffelijk overschot gaat, doen we beroep op een externe firma. De kosten van deze aannemer alsook alle andere supplementaire kosten zijn voor de aanvrager.
 • De belasting voor de asverstrooiing van een niet-inwoner bedraagt 575 euro.
 

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur
Morgen
Telefonisch bereikbaar en onthaal open van 9 tot 12.30 uur 13.30 tot 16 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.