Huwelijk

Inhoud

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor niet-belgen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Wie kan in Edegem huwen?

 • Eén van de partners is als inwoner ingeschreven in Edegem.
 • Je bent Belg en ingeschreven in het buitenland maar
  • je laatste woonstgemeente was Edegem
  • of één van je bloedverwanten tot de tweede graad woont in Edegem (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen)
  • of je bent geboren in Edegem.

Procedure

Als je wilt trouwen, ben je verplicht om vooraf een huwelijksaangifte te doen. Met deze huwelijksaangifte verklaren jij en je partner officieel dat jullie met mekaar willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Hiervoor moeten we eerst een huwelijksdossier met alle nodige documenten samenstellen.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Stap 1: Opstarten huwelijksdossier vanaf 8 maanden voor huwelijksdatum

Je vult het online formulier ‘Je huwelijksdossier samenstellen' in. Je hoeft op dat moment dus nog niet naar onze loketten te komen.

Wens je toch een afspraak? Klik dan bovenaan op de knop 'maak een afspraak'.

Welke documenten hebben wij nodig?

 • afschrift geboorteakte
 • bewijs van woonst met vermelding van burgerlijke staat en nationaliteit
 • identiteitsbewijs met foto
 • als je al eerder was gehuwd: akte van ontbinding van je vorige huwelijk
 • voor niet-Belgen: verklaring van toepasselijke wetgeving
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Wie verzamelt deze documenten?

 • Belgische documenten: wij verzamelen deze voor jou, je hoeft hier zelf niets voor te doen.
 • niet-Belgische documenten (afgeleverd door buitenlandse autoriteiten): deze moet je zelf opvragen en ons bezorgen.
  • Deze documenten mogen niet meer dan zes maanden oud zijn.
  • Niet-Belgische documenten moet je mogelijk laten legaliseren en beëdigd vertalen. Meer informatie vind je hier: www.diplomatie.belgium.be
  • Wanneer u het online formulier heeft bezorgd en we merken bij de opstart van het dossier dat u ons zelf documenten moet bezorgen, informeren wij u hierover.

Stap 2: Huwelijksaangifte vanaf 6 maanden voor huwelijksdatum

Is je dossier volledig in orde, dan ontvangt je van ons bericht zodat de eigenlijke aangifte kan gebeuren. Dit kan ten vroegste zes maanden en ten laatste veertien dagen voor de gewenste huwelijksdatum. Op dat moment wordt de definitieve datum en uur van het burgerlijke huwelijk vastgelegd.

Maak hiervoor een afspraak via de knop 'Maak een afspraak'.

Kan slechts een van beide partners aanwezig zijn bij de huwelijksaangifte, dan heeft die een gewettigde volmacht van de partner nodig.

Als blijkt dat verder onderzoek nodig is, is het mogelijk dat de termijnen wijzigen. De loketmedewerker bezorgt je in dat geval meer informatie.

Stap 3: Voltrekken van het huwelijk

Op de huwelijksdag wordt u door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. Dit gebeurt in het gemeentehuis. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.

Wil je na afloop graag samen met je gasten proosten op het Gemeenteplein? Vraag dan een vergunning aan via ons evenementenloket. Hou er rekening mee dat het praktisch niet haalbaar is om dit in de trouwzaal van het oude gemeentehuis te organiseren.

Kostprijs

 • huwelijk op weekdagen: 50 euro
 • huwelijk op zaterdag: 100 euro
 • Huwelijksboekje (optioneel): 30 euro

De betaling gebeurt bij de aangifte van het huwelijk.

Gerelateerde items

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.