Huishoudelijk reglement IBO

Je vindt bij 'downloads' het huishoudelijk reglement van IBO de speelclub. 

Op 29 april 2019 stemde de gemeenteraad in met een bijkomende aanvulling op dit reglement.