Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad

De gemeente- en OCMW raad hebben een huishoudelijk reglement goedgekeurd waarin zij o.a. afspraken maken over de manier waarop ze vergaderen, de wijze waarop punten kunnen ingediend worden...