Historiek en achtergrond

“Fort 5 maakt deel uit van de verdedigingsgordel van Antwerpen die door Brialmont in de periode 1854-1859 werd aangelegd. Deze gordel neemt in de internationale vestingbouwkunde een vooraanstaande plaats in als prototype van een grootschalige verdediging van een stad. De aanleg van het geheel geeft een beeld van de wijze van oorlogvoering in deze periode.”
Dit citaat uit het beschermingsbesluit van 1976 van Fort 5 en omschrijft de historische waarde van dit monument.

Fort 5 is sedert 1977 eigendom van gemeente Edegem. Talrijke verenigingen vonden er hun thuis en het domein is een begeerde plek voor wandelaars en natuurliefhebbers. Hiermee werd vooral tegemoet gekomen aan de twee voornaamste doelstellingen van het gemeentebestuur, namelijk het lenigen van de lokaalnood en het behoud van een aanzienlijk groengebied aan de rand van de grootstad.

Jaar na jaar versterkte ook bij het gemeentebestuur het besef dat ook de architectuurhistorische aspecten van het domein geherwaardeerd konden worden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de andere waarden. In 1990 werd door het gemeentebestuur een eerste stap gezet in de restauratie van het binnenfort met de vestiging van een gemeentedienst. Ondertussen is het binnenfort de locatie van co-workinginitiatief Het Bolwerk.

In 2014 werd gestart met de opmaak van het bosbeheerplan Fort 5 Edegem 2015-2035. Het plan met toegankelijkheidsreglement werd goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos. Dankzij deze goedkeuring kunnen we noodzakelijke beheerwerken uitvoeren zonder voorafgaande vergunning. Om het bos terug gezonder te maken, zullen we bijvoorbeeld de bosbestanden sterk dunnen. 

Contact

Lokaal bestuur Edegem

Nu gesloten

Openingsuren

Vandaag
Telefonisch bereikbaar en op afspraak van 9 tot 12.30 uur

Voor alle dienstverlening aan onze publieksloketten in het gemeentehuis kan je enkel op afspraak terecht.